Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej psa i kota 11-12.09.2021Data szkolenia: 10-11 lipca 2021

Miejsce: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Poznaniu

Prowadzący: lek. wet. Marta Boruczkowska

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowanie jest głównie dla lekarzy pierwszego kontaktu oraz dla lekarzy rozpoczynających swoją przygodę z kardiologią weterynaryjną i studentów.

Po szkoleniu każdy lekarz będzie w stanie samodzielnie wykonać szybkie badanie klatki piersiowej i ocenić wygląd mięśnia sercowego, rozróżnić problem pochodzenia kardiogennego od problemu zlokalizowanego na terenie dróg oddechowych oraz zadecydować czy pacjent wymaga konsultacji u kardiologa w trybie pilnym oraz zadecydować o leczeniu, nim konsultacja u specjalisty się odbędzie.

DZIEŃ I
Część teoretyczna (10:00 -14:00)
1. Przypomnienie anatomii I fizjologii mięśnia sercowego jako podstawa zrozumienia kardiologii
2. Istota wywiadu w przypadku pacjenta podejrzanego o problem kardiologiczny oraz badanie kliniczne pacjenta kardiologicznego – co jest istotne, a o czym zapominamy
3. Badanie echokardiograficzne
4. Zastosowanie dopplera w badaniu echokardiograficznym
5. Najczęściej spotykane choroby serca psów i ich leczenie (MMVD, DCM)

Lunch (14:00 – 14:30)

Część praktyczna (14:30 – 18:00)
1. Projekcje prawostronne
2. Wykorzystanie dopplera

DZIEŃ II
Część teoretyczna (10:00 – 14:00)
1. Kardiomiopatie kotów i ich leczenie
2. Obrzęk płuc – rozpoznanie i leczenie
3. Płyn w worku osierdziowym – postępowanie
4. Nadciśnienie tętnicze u kotów
5. Podstawowe patologie spotykane na terenie klatki piersiowej

Lunch (14:00-14:30)

Część praktyczna (14:30 -17:00)
1. Powtórka projekcji prawostronnych
2. Projekcje lewostronne
3. Wykorzystanie dopplera w projekcjach lewostronnych (LVOT, napływ mitralny)