Kardiologia: Wrodzone wady serca u psów i kotów – warsztaty praktyczne dla lekarzy weterynarii UCMW Poznań 23-24.09.2023

4.920,00  brutto

 

Kardiologia – wrodzone wady serca u psów i kotów

Warsztaty praktyczne dla lekarzy weterynarii – UCMW Poznań 23-24.09.2023
Prowadzący lek. wet. Maciej Głębicki

Dzień pierwszy
9.00-9.30 Rejestracja uczestników
9.30-11.00 Wady lewego ujścia tętniczego
11.00-12.00 Wady prawego ujścia tętniczego
12.30-13.00 Przerwa kawowa
13:00-13:30 Zespół Fallota
14:30-15:30 Przerwa na lunch
15.30-18.30 Warsztaty na pacjentach

Dzień drugi
9.30-11.00 Przetrwały przewód tętniczy (PDA)
11.00-12.00 Ubytki przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-13.00 Wady poduszeczek wsierdzia
13.00- 14.00 Dysplazja zastawki mitralnej i trójdzielnej
14.00-15.00 Przerwa na lunch
15.00-18.00 Warsztaty na pacjentach
18.00-18.30 Podsumowanie, wręczenie dyplomów

Brak w magazynie

Kategoria: