Warsztaty praktyczne: Wrodzone wady serca u psów i kotów

6.150,00  brutto

Warsztaty praktyczne: wrodzone wady serca u psów i kotów

Prowadzący: lek. wet. Maciej Głębicki, lek. wet. Justyn Gach oraz dr n. wet. Marcin Michałek

Dzień 1 – Piątek 9:00-17:00

09:00-09:30 Rejestracja uczestników

09:30-11:30 Anatomia I fizjologia prawego serca. Echokardiograficzne ujęcie prawej komory, warianty anatomiczne zastawki trójdzielnej i prawego przedsionka. 

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-14:00 Anatomia I fizjologia lewego serca. Echokardiograficzne ujęcie lewej komory, zastawki mitralnej i lewego przedsionka

14:00-15:00 Przerwa Obiadowa

15:00-17:00 Przetrwały przewód tętniczy /PDA/ 

Dzień 2 – Sobota 9:00-18:00

Wady obstrukcyjne lewego i prawego ujścia tętniczego

09:00 -11:00   Wady lewego ujścia tętniczego 

11:00-12:00    Wady prawego ujścia tętniczego cz. 1

12:00-12:30    Przerwa kawowa

12:30-13:30    Wady prawego ujścia tętniczego cz. 2

13:30-14:00    Zespół Fallot’a

14:00-15:00   Przerwa Obiadowa

15:00-18:00    Warsztaty praktyczne na pacjentach z wadami serca

Dzień 3 – Niedziela 9:00-18:30

Wady poduszeczek wsierdziowych

09:00-11:00    Ubytki przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej

12:00-13:00    Zespół kanału przedsionkowo-komorowego

13:00-13:30    Przerwa kawowa

13:30-14:30    Dysplazja zastawki mitralnej i trójdzielnej

14:30-15:00    Przerwa Obiadowa

15:00-18:00    Warsztaty praktyczne na pacjentach z wadami serca

18:00-18:30    Podsumowanie, wręczenie dyplomów.

6 w magazynie

Kategoria: