Warsztaty praktyczne: Wrodzone wady serca u psów i kotów

5.000,00  brutto

Warsztaty praktyczne: wrodzone wady serca u psów i kotów

Prowadzący: lek. wet. Maciej Głębicki oraz lek. wet. Justyn Gach

Dzień 1 

09.00-09:30    Rejestracja uczestników

09:30 -11:00    Wady lewego ujścia tętniczego

11:00-12:30    Wady prawego ujścia tętniczego

13:00-13:20    Przerwa kawowa

13:20-14:30    Zespół Fallot’a

14:30-15:30    Przerwa na Lunch

15:30-18:30    Warsztaty praktyczne na pacjentach z wadami serca

Dzień 2 

09:30-11:00    Przetrwały przewód tętniczy /PDA/

11:00-12:00    Ubytki przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej

12:00-12:30    Przerwa kawowa

12:30-13:00    Wady poduszeczek wsierdzia

13:00-14:00    Dysplazja zastawki mitralnej i trójdzielnej

14:00-15:00    Przerwa na Lunch

15:00-18:00    Warsztaty praktyczne na pacjentach z wadami serca

18:00-18:30    Podsumowanie, wręczenie dyplomów.

2 w magazynie

Kategoria: