Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych będzie VETMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; ul. Gwiaździsta 39B, 60-149 Poznań, NIP 7792532755 (dalej: my). Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Gwiaździsta 39B, 60-149 Poznań, przez e-mail: kursy@vet-medical.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu: sporządzenia oferty, udzielenie informacji na temat oferowanych produktów i usług – podstawą przetwarzania jest podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, marketingu bezpośredniego oferowanych przez nas produktów i usług, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, a także możliwości wykazania przez nas, że Państwa dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa – w tym zakresie podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, informowania Państwa o oferowanych przez nas produktach i usługach, a także o promocjach i nowościach w zakresie oferowanych przez nas produktów i usług (zwanych łącznie: informacjami marketingowymi), kierowania zaproszeń na prezentacje za pośrednictwem e-mail oraz telefonu – w tym zakresie podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda.
Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, tj. podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania i utrzymania systemów oraz urządzeń informatycznych, na których pracujemy (IT), podmiotom świadczącym usługi hostingowe. W przypadku, gdy będą Państwo zainteresowani uzyskaniem finansowania na zakup oferowanych przez nas towarów, Państwa dane osobowe, za Państwa zgodą, przekażemy podmiotowi udzielającemu takiego finansowania.
Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do czasu jej wycofania.
Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, mogą Państwo żądać sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych osobowych a także ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kiedy mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?
W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Dodatkowo, w przypadku gdy Państwa dane będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, również mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Czy podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
Czy decyzje względem Państwa są podejmowane w sposób zautomatyzowany?
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.