Regulamin zakupów

REGULAMIN ZAKUPU DOSTĘPU DO PŁATNYCH SZKOLEŃ
ORGANIZUJĄCY WEBINARIA
Webinaria organizuje: VETMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Gwiaździsta 39B, 60-149 Poznań, NIP 7792532755 (zwane dalej: Vetmedical)
WEBINARIA
Vetmedical organizuje webinaria w zakresie i terminach szczegółowo opisanych na stronie https://kursy.vet-medical.pl/
Webinarium to transmisja treści mająca na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności, prowadzona przez Internet.
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Zgłoszenie uczestnictwa w webinariach należy przesłać do Vetmedical, korzystając z formularzy online umieszczonych na w linkach dostępnych na stronie https://kursy.vet-medical.pl/
Organizator webinarium zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w webinarium bez podania przyczyny.
ZMIANY TERMINU WEBINARIUM
W przypadku odwołania webinarium Vetmedical zorganizuje webinarium w innym wskazanym przez siebie terminie. Vetmedical zastrzega sobie prawo do zmiany programu webinarium.
WARUNKI PŁATNOŚCI/WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w webinarium jest płatny zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie https://kursy.vet-medical.pl/. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji oraz otrzymanie zaproszenia na webinarium. Opłata za webinarium uiszczana jest za pomocą następujących form płatności:
• płatność z góry szybkim przelewem (za pośrednictwem usługi CashBill S.A.)
• płatność standardowym przelewem na konto
Płatność przelewem na konto możliwa jest do 4 dni przed rozpoczęcia szkolenia. W pozostałych dniach udostępniona jest jedynie możliwość płatności za pośrednictwem usługi CashBill S.A.
Kupujący zgadza się na wystawienie faktury VAT. Faktura VAT zostanie przesłana na podany w trakcie zakupu adres email.
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w wybranym przez siebie webinarium na 3 dni przed planowaną datą webinarium. W takim przypadku wystawiona zostanie korekta faktury VAT a płatność zostanie zwrócona.
WYMAGANIA TECHNICZNE
W celu prawidłowego i pełnego korzystania z webinariów należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową.
Korzystanie z webinarium może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Flash oraz akceptacji cookies.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Vetmedical nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu webinarium nie leżące po stronie Vetmedical lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich.
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Vetmedical posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i wykorzystywanych w trakcie webinarium. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody Vetmedical.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników webinariów będą przetwarzane przez Vetmedical w celu świadczenia usług w obrębie webinarium. Administratorem danych osobowych jest Vetmedical. Uczestnikowi przysługuje m.in. prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na https://kursy.vet-medical.pl/polityka-prywatnosci/
TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI
Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem webinarium.
Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kursy@vet-medical.pl lub listownie na adres: : VETMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; ul. Gwiaździsta 39B, 60-149 Poznań